Danish

Hvad er epi-genetik og hvordan hænger det sammen med barnets udvikling?

  Download PDF

This translation was graciously provided by Sprog&Leg.

Epigenetics-infographic-Danish_FINAL
Share this:

Full Text of the Graphic

Hvad er epi-genetik

… og hvordan hænger det sammen med barnets udvikling?

”Epigenetik” er et voksende område for videnskabelig forskning, der viser hvordan miljømæssige påvirkninger – dvs. barnets oplevelser – har indflydelse på den måde, barnets gener kommer til udtryk på.

Det betyder, at den tidligere tro på, at gener er ”mejslet i sten”, er blevet modbevist. Natur over for kultur kan ikke længere diskuteres. Det er stort set altid begge dele.

I løbet af vores udvikling opsamler den DNA, der udgør vores gener, kemiske aftryk, der afgør, hvor meget eller hvor lidt generne kommer til udtryk. Samlingen af kemiske aftryk kaldes ”epigenomet” De oplevelser, et barn har, flytter rundt på disse kemiske aftryk. Det forklarer, hvorfor genetisk identiske tvillinger kan udvise adfærd, evner, helbred og præstationer, der afviger fra hinanden.

Epigenetik forklarer, hvordan tidlige oplevelser kan have livslange virkninger.

De gener, som børn arver fra deres biologiske forældre, indeholder information, som guider deres udvikling. Det kan fx være, hvor høje de kan blive, eller hvilket temperament, de kan udvikle.

Når oplevelser undervejs i udviklingen skubber til de epigenetiske markører, der styrer genernes udfoldelse, kan de ændre på, hvorvidt og hvordan generne udsender den information, de indeholder.

Det betyder, at epigenomet kan blive påvirket af positive oplevelser, så som støttende relationer og læringsmuligheder….

… eller negative påvirkninger, så som miljøgifte eller stressende livsomstændigheder…

… hvilket vil efterlade en unik epigenetisk ”signatur” på generne. Disse aftryk kan være midlertidige eller permanente, og uanset dette har de begge indflydelse på hvor let genet bliver tændt og slukket. Den nyeste forskning tyder på, at der kan være måder at vende visse negative forandringer og genetablere genernes sunde funktion. Men den bedste strategi er at understøtte nærværende relationer og mindske stress omkring barnet, så de får en sund og stærk hjerne fra begyndelsen.

Småbørnshjerner er særligt modtagelige over for epigenetiske forandringer

De allertidligste oplevelser et barn har, i den tid hvor hjernen udvikler sig hurtigst, forårsager epigenetiske forandringer, der har indflydelse på om, hvornår og hvordan generne udsender deres instruktioner til at etablere fremtidige egenskaber i forhold til sundhed, evner og robusthed. Derfor er det vigtigt at sikre, at børn får støttende og nærende oplevelser i deres tidligste leveår.

Indsatser så som sundhedstjek til alle gravide kvinder, spædbørn og småbørn samt støtte til nye forældre og til fagfolk i småbørnsområdet kan – helt bogstaveligt – påvirke kemien i børns gener. Støttende relationer og rige læringsmiljøer skaber positive epigenetiske aftryk, der aktiverer det genetiske potentiale.

  Subscribe to our newletter